czwartek, 18 sierpnia 2022
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

INFORMACJE OGÓLNE

 

Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 stycznia 1996r. utworzony został Szpital Kliniczny Nr 6 – Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nr 3631/98 z dnia 13 grudnia 1998r. Szpital został przekształcony w Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki. Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nr 6/99 z dnia 9 kwietnia 1999r. tut. Placówka przyjęła nazwę Samodzielny Publiczny Szpitala Kliniczny Nr 6 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki.

W ostatnich latach Szpital funkcjonował pod nazwą: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II.

W dniu 09.07.2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy - KRS dokonał wpisu zmiany Statutu w tym dotyczącej zmiany nazwy Szpitala, która otrzymała następujące brzmienie: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

wytworzył: Dział Infrastruktury (17-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (17-07-2018)

 

 

Strona wyświetlona: 20 795 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     bip.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)