czwartek, 18 sierpnia 2022
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Regulamin ZFŚS wyd.5 z dnia 30.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (30-05-2022)
wprowadził: Paweł Szymik (31-05-2022)

Strona wyświetlona: 408 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     bip.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)