czwartek, 22 październik 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 148 050
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 4 726
3 Informacje ogólne - Statut 76
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 62
5 Informacje ogólne - Zarząd 93 876
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 6 874
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 120
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 356
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 193
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 27 884
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 21 020
12 Informacje ogólne - Praca 15 505
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 001
14 Informacje ogólne - Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego 4
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 5 917
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 5 313
17 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 12 124
18 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 1 881
19 Obsługa biuletynu - Statystyki 219
20 Obsługa biuletynu - Redakcja 218 648

Strona wyświetlona: 218 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl