piątek, 28 luty 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 139
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 27 234
3 Informacje ogólne - Statut 3 905
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 3 752
5 Informacje ogólne - Zarząd 88 657
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 5 945
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 866
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 25 773
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 484
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 25 471
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 20 167
12 Informacje ogólne - Praca 4 735
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 536
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 5 054
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 479
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 10 320
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 927
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 642
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 215 594

Strona wyświetlona: 641 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl