Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 (pdf)


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/61/17) na:

Dostawa echokardiografów średniej klasy dla Poradni Kardiologicznej w SPSK nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II - 2 szt

Termin składania ofert: 24.11.2017 r., do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 24.11.2017 r., o godz. 09:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (16-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (16-11-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/62/17) na:

zakup jałowego sprzętu medycznego - protez i substytutów oraz jałowego sprzętu kardiologicznego    

Termin składania ofert: 24.11.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 24.11.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (14-11-2017)

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/51/17) na:

Dostawy środków dezynfekcyjnych   

Termin składania ofert: 19.12.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 19.12.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (09-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (09-11-2017)

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/52/17) na:

Dostawy odzieży ochronnej i roboczej.   

 

Termin składania ofert: 28.11.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 28.11.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (08-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (08-11-2017)

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/60/17) na:

Usługę polegającą na przeglądach sprzętu i aparatury medycznej.   

 

Termin składania ofert: 07.12.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 07.12.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (27-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (27-10-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/59/17) na:

dostawę materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego wraz z dzierżawą urządzenia  

 

Termin składania ofert: 11.12.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 11.12.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (27-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (27-10-2017)

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/58/17) na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach utworzenia Centrum Urazowego dla Dzieci w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (II) 

 

Termin składania ofert: 03.11.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 03.11.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (26-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (26-10-2017)

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/53/17) na:

Dostawy produktów leczniczych  

Termin składania ofert: 23.11.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 23.11.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (16-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (16-10-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/55/17) na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (I) 

Termin składania ofert: 27.10.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27.10.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (13-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (13-10-2017)

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/56/17) na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (II) 

Termin składania ofert: 27.10.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27.10.2017 r., o godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (13-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (13-10-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/57/17) na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (III) 

Termin składania ofert: 02.11.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 02.11.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (13-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (13-10-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/50/17) na:

Dostawy wyrobów medycznych niejałowych 

Termin składania ofert: 30.11.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.11.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (14-09-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/48/17) na:

dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego 

Termin składania ofert: 26.10.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 26.10.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (05-09-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/44/17) na:

Dostawy drobnego sprzętu medycznego niejałowego oraz pozostałe materiały medyczne  

Termin składania ofert: 04.10.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 04.10.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (21-08-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (21-08-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/45/17) na:

zakup sprzętu jałowego do perfuzji  

Termin składania ofert: 16.10.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 16.10.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

 

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (18-08-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (18-08-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/26/17) na:

dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego

Termin składania ofert: 18.08.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 18.08.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

 

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych GCZD (08-06-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (08-06-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Sprzedaż sprężarek śrubowych Mahle MSK G15/10

Termin składania ofert: 14.06.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.06.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Infrastruktury GCZD (29-05-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (29-05-2017)

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg i zaprasza do składania ofert w sprawie:

sprzedaż kompletu używanych opon zimowych FULDA CONVEO TRANS 225/75R16C 121/120M

Termin składania ofert: 08.05.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.05.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Infrastruktury GCZD (20-04-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (20-04-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg i zaprasza do składania ofert w sprawie:

sprzedaż środków trwałych - analizatory parametrów krytycznych

Termin składania ofert: 19.06.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 19.06.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Infrastruktury GCZD (19-04-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (19-04-2017)

 

 

Strona wyświetlona: 23 979 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl