Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 (pdf)


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/71/17) na:

dostawy środków czystości.

Termin składania ofert: 15.01.2018 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 15.01.2018 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (28-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (28-12-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro (postępowanie nr PN/70/17) na:

Utworzenie Centrum Perinatologii - roboty budowlane- II etap wraz z wyposażeniem.

Termin składania ofert: 08.01.2018 r., do godz. 08:30
Termin otwarcia ofert: 08.01.2018 r., o godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (22-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (22-12-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/73/17) na:

Usługa polegająca na gromadzeniu, odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów medycznych.

Termin składania ofert: 08.01.2018 r., do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 08.01.2018 r., o godz. 09:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (18-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (18-12-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/64/17) na:

dostawę, instalację oraz uruchomienie automatycznego, telefonicznego systemu informacyjnego, w tym systemu automatycznej i interaktywnej obsługi dzwoniącego klienta, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń   i sprzętu teleinformatycznego w celu utworzenia 4 stanowisk rejestratorek telefonicznych w siedzibie Zamawiającego - wraz z min 12-miesięcznym wsparciem technicznym.

Termin składania ofert: 05.01.2018 r., do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 05.01.2018 r., o godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (15-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (15-12-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/72/17) na:

Dostawy oleju napędowego, etyliny bezołowiowej 95 oraz płynu AdBlue polegające na tankowaniu w obrocie bezgotówkowym.

Termin składania ofert: 03.01.2018 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 03.01.2018 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (15-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (15-12-2017)

 


 

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/68/17) na:

dostawy pomp baclofenowych.

Termin składania ofert: 05.01.2018 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 05.01.2018 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (13-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (13-12-2017)

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/65/17) na:

Dzierżawa medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli oraz kompletem urządzeń do podaży medycznego tlenku azotu.

Termin składania ofert: 10.01.2018 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 10.01.2018 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (01-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (01-12-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/51/17) na:

Dostawy środków dezynfekcyjnych   

Termin składania ofert: 19.12.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 19.12.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (09-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (09-11-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/52/17) na:

Dostawy odzieży ochronnej i roboczej.   

 

Termin składania ofert: 28.11.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 28.11.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (08-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (08-11-2017)

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/60/17) na:

Usługę polegającą na przeglądach sprzętu i aparatury medycznej.   

 

Termin składania ofert: 12.12.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 12.12.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (27-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (27-10-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/59/17) na:

dostawę materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego wraz z dzierżawą urządzenia  

 

Termin składania ofert: 11.12.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 11.12.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (27-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (27-10-2017)

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/53/17) na:

Dostawy produktów leczniczych  

Termin składania ofert: 23.11.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 23.11.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (16-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (16-10-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/50/17) na:

Dostawy wyrobów medycznych niejałowych 

Termin składania ofert: 30.11.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.11.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (14-09-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/48/17) na:

dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego 

Termin składania ofert: 26.10.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 26.10.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (05-09-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/26/17) na:

dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego

Termin składania ofert: 18.08.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 18.08.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

 

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych GCZD (08-06-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (08-06-2017)

 

 

Strona wyświetlona: 8 042 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl