Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 144 981
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 11 968
3 Informacje ogólne - Statut 44 350
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 1 975
5 Informacje ogólne - Zarząd 65 076
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 2 337
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 8 040
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 130 261
9 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 18 204
10 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 16 884
11 Informacje ogólne - Praca 241
12 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 6 444
13 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 1 937
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 1 688
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 4 125
16 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 15 717
17 Obsługa biuletynu - Statystyki 14 877
18 Obsługa biuletynu - Redakcja 19 152

Strona wyświetlona: 14 876 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl