Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 144 754
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 2 723
3 Informacje ogólne - Statut 41 122
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 34 418
5 Informacje ogólne - Zarząd 63 465
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 2 187
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 23 977
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 63 946
9 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 17 878
10 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 16 714
11 Informacje ogólne - Praca 51 630
12 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 6 236
13 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 1 781
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 1 563
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 3 768
16 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 15 590
17 Obsługa biuletynu - Statystyki 14 751
18 Obsługa biuletynu - Redakcja 18 958

Strona wyświetlona: 14 750 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl