wtorek, 2 czerwiec 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2014-04-16 07:41:01
Powrót do aktualnego wyglądu

praca

dyrektor samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 sum w katowicach górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii zatrudni pracownika na stanowisko: księgowego.

wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
  • co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie,
  • dobrze widziane doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia
kandydaci powinni przedstawić świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia, cv, dokumenty potwierdzające kwalifikacje (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność) oraz inne dokumenty przydatne do oceny kandydata.

oferty należy składać w kancelarii szpitala 40-748 katowice ul. medyków 16 lub przesłać na adres e-mailowy: kadry@gczd.katowice.pl

wytworzył: dział kadr gczd (11-04-2014)
wprowadził: administrator (11-04-2014)


Strona wyświetlona: 9 240 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl