piątek, 20 wrzesień 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2015-08-06 10:18:39
Powrót do aktualnego wyglądu

zarząd

 • dyrektor naczelny - marian kreis
  sekretariat nr telefonu - 32 / 207 15 10
 • p.o. z-ca dyrektora ds. lecznictwa - kinga poborska
  sekretariat nr telefonu 32 / 207 15 10
 • główny księgowy - aleksandra gapińska
 • za-ca głównego księgowego - michał kaczko
 • pielęgniarka naczelna - małgorzata karczmarczyk
  numer telefonu - 32 / 207 15 16

wytworzył: dział administracji gczd (05-05-2014)
wprowadził: administrator (05-05-2014)

Strona wyświetlona: 85 952 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl