czwartek, 13 sierpień 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2018-07-17 11:06:46
Powrót do aktualnego wyglądu

ZARZĄD

 

 • Dyrektor Naczelny - Marian Kreis 
  Sekretariat nr telefonu - 32 / 207 15 10
 • p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - Irena Wolny
  Nr telefonu 32/ 207 15 10
 • Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych - Bartosz Grzybowski
  Nr telefonu 32/ 207 15 05
 • Główny Księgowy - Aleksandra Gapińska
 • Pielęgniarka Naczelna - Mirosława Woźnica
  Nr telefonu - 32 / 207 15 16

wytworzył: Specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami (09-11-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (09-11-2016)

Strona wyświetlona: 92 905 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl