środa, 22 wrzesień 2021
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2021-07-01 13:24:16
Powrót do aktualnego wyglądu

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2020 (pdf)

 

wytworzył: Michał Kaczko, Główny Księgowy (01-07-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (01-07-2021)

Strona wyświetlona: 8 014 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     bip.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)