poniedziałek, 24 luty 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2003-09-24 09:49:44
Powrót do aktualnego wyglądu

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 139
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 26 739
3 Informacje ogólne - Statut 3 853
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 3 661
5 Informacje ogólne - Zarząd 88 586
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 5 931
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 2 558
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 25 033
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 434
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 25 445
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 20 152
12 Informacje ogólne - Praca 4 613
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 516
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 5 042
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 464
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 10 281
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 914
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 630
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 215 528

Strona wyświetlona: 629 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl