środa, 30 wrzesień 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 148 002
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 3 719
3 Informacje ogólne - Statut 13 732
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 798
5 Informacje ogólne - Zarząd 93 644
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 6 827
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 16 316
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 9 901
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 933
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 27 771
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 20 987
12 Informacje ogólne - Praca 14 941
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 952
14 Informacje ogólne - Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego 82
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 5 883
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 5 279
17 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 12 032
18 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 1 849
19 Obsługa biuletynu - Statystyki 169
20 Obsługa biuletynu - Redakcja 218 516

Strona wyświetlona: 168 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl