środa, 4 sierpień 2021
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 148 893
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 2 446
3 Informacje ogólne - Statut 1 433
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 2 957
5 Informacje ogólne - Zarząd 4 807
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 7 844
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 77 074
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 62 134
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 4 386
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 30 120
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 21 852
12 Informacje ogólne - Praca 7 670
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 2 183
14 Informacje ogólne - Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego 777
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 6 771
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 6 095
17 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 13 887
18 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 852
19 Obsługa biuletynu - Statystyki 1 013
20 Obsługa biuletynu - Redakcja 221 179

Strona wyświetlona: 1 012 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     bip.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)