niedziela, 5 lipiec 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 631
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 38 665
3 Informacje ogólne - Statut 9 597
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 387
5 Informacje ogólne - Zarząd 92 177
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 6 507
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 12 887
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 58 848
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2 136
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 26 953
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 20 668
12 Informacje ogólne - Praca 10 928
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 561
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 5 570
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 953
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 11 531
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 1 490
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 1 142
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 217 821

Strona wyświetlona: 1 141 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl