piątek, 18 październik 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 986
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 15 812
3 Informacje ogólne - Statut 1 482
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 2 010
5 Informacje ogólne - Zarząd 86 583
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 5 585
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 2 803
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 7 563
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2 703
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 24 725
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 19 783
12 Informacje ogólne - Praca 597
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 100
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 674
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 171
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 9 616
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 593
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 371
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 213 403

Strona wyświetlona: 370 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl