niedziela, 25 sierpień 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 834
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 10 458
3 Informacje ogólne - Statut 9 977
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 251
5 Informacje ogólne - Zarząd 85 373
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 5 385
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 2 297
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 799
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2 170
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 24 288
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 19 603
12 Informacje ogólne - Praca 3 181
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 866
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 487
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 3 999
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 9 225
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 426
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 226
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 212 490

Strona wyświetlona: 225 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl