środa, 1 kwiecień 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 175
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 30 368
3 Informacje ogólne - Statut 4 745
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 4 420
5 Informacje ogólne - Zarząd 89 291
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 6 060
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 164
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 29 474
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 873
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 25 756
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 20 270
12 Informacje ogólne - Praca 5 636
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 668
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 5 168
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 567
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 10 548
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 1 034
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 725
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 216 271

Strona wyświetlona: 724 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl