piątek, 27 maj 2022
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 150 084
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 11 269
3 Informacje ogólne - Statut 12 865
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 8 433
5 Informacje ogólne - Zarząd 6 890
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 1 119
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 20 132
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 8 829
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 190
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 2 436
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 899
12 Informacje ogólne - Praca 1 429
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 348
14 Informacje ogólne - Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego 1 917
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 895
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 7 170
17 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 16 140
18 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 2 080
19 Obsługa biuletynu - Statystyki 2 029
20 Obsługa biuletynu - Redakcja 225 029

Strona wyświetlona: 2 028 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     bip.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)