czwartek, 25 kwiecień 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 529
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 8 530
3 Informacje ogólne - Statut 7 045
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 8 708
5 Informacje ogólne - Zarząd 82 565
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 4 948
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 2 406
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 2 621
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 005
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 23 396
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 19 219
12 Informacje ogólne - Praca 683
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 355
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 145
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 3 663
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 8 432
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 63
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 16 764
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 210 333

Strona wyświetlona: 16 763 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl