środa, 27 październik 2021
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 149 080
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 1 186
3 Informacje ogólne - Statut 116
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 91
5 Informacje ogólne - Zarząd 85
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 38
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 1 761
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 554
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 101
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 38
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 37
12 Informacje ogólne - Praca 148
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 39
14 Informacje ogólne - Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego 973
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 37
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 6 320
17 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 14 283
18 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 1 099
19 Obsługa biuletynu - Statystyki 1 210
20 Obsługa biuletynu - Redakcja 221 997

Strona wyświetlona: 1 209 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     bip.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)