piątek, 24 styczeń 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 098
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 24 019
3 Informacje ogólne - Statut 3 159
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 3 101
5 Informacje ogólne - Zarząd 87 896
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 5 822
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 513
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 21 475
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 82
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 25 216
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 20 027
12 Informacje ogólne - Praca 3 371
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 361
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 930
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 373
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 10 036
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 799
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 542
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 215 044

Strona wyświetlona: 541 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl