poniedziałek, 10 grudzień 2018
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 113
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 32 621
3 Informacje ogólne - Statut 2 167
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 5 596
5 Informacje ogólne - Zarząd 77 677
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 4 266
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 8 776
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 3 098
9 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 21 921
10 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 18 638
11 Informacje ogólne - Praca 1 431
12 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 8 608
13 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 3 589
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 3 171
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 7 244
16 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 369
17 Obsługa biuletynu - Statystyki 16 321
18 Obsługa biuletynu - Redakcja 204 036

Strona wyświetlona: 16 320 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl