wtorek, 20 kwiecień 2021
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 148 585
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 9 680
3 Informacje ogólne - Statut 7 012
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 112
5 Informacje ogólne - Zarząd 2 656
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 7 426
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 5 839
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 29 560
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2 887
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 29 331
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 21 524
12 Informacje ogólne - Praca 3 963
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 745
14 Informacje ogólne - Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego 494
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 6 450
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 5 816
17 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 13 293
18 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 537
19 Obsługa biuletynu - Statystyki 732
20 Obsługa biuletynu - Redakcja 220 363

Strona wyświetlona: 731 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)