środa, 26 czerwiec 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 718
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 4 755
3 Informacje ogólne - Statut 8 825
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 9 963
5 Informacje ogólne - Zarząd 84 171
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 5 198
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 16 173
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 6 848
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 683
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 23 953
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 19 456
12 Informacje ogólne - Praca 1 500
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 678
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 346
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 3 872
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 8 886
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 286
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 103
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 211 478

Strona wyświetlona: 102 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl