wtorek, 19 luty 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 343
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 1 299
3 Informacje ogólne - Statut 5 308
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 7 469
5 Informacje ogólne - Zarząd 81 110
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 4 668
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 1 268
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 1 670
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 85
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 22 817
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 18 978
12 Informacje ogólne - Praca 393
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 48
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 3 921
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 3 451
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 7 940
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 663
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 16 599
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 207 960

Strona wyświetlona: 16 598 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl