poniedziałek, 25 styczeń 2021
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 148 293
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 5 142
3 Informacje ogólne - Statut 3 070
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 9 669
5 Informacje ogólne - Zarząd 430
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 7 152
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 18 006
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 3 084
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 446
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 28 542
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 21 266
12 Informacje ogólne - Praca 76
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 334
14 Informacje ogólne - Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego 246
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 6 169
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 5 536
17 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 12 617
18 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 235
19 Obsługa biuletynu - Statystyki 472
20 Obsługa biuletynu - Redakcja 219 481

Strona wyświetlona: 471 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl