czwartek, 19 kwiecień 2018
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 (pdf)


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/37/18) na:

Usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego zgodnie z receptą/zleceniem lekarskim wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Oddziałów Samodzielnego.

Termin składania ofert: 27.04.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 27.04.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (19-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (19-04-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/30/18) na:

modernizację infrastruktury ICT oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Bloku Operacyjnego, Pediatrii, Neurochirurgii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni endoskopii dla dzieci.

Termin składania ofert: 05.06.2018, do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 05.06.2018, o godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (19-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (19-04-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/11/18) na:

Dostawa, instalacja, uruchomienia aparatu RTG typu telekomando, aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym oraz tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawą, wdrożeniem i integracją systemu PACS.

Termin składania ofert: 30.05.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 30.05.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (18-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (18-04-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/29/18) na:

dostawy leków stosowanych w programach lekowych.

Termin składania ofert: 01.06.2018, do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 01.06.2018, o godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (16-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (16-04-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/28/18) na:

dostawy leków stosowanych w chemioterapii.

Termin składania ofert: 01.06.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 01.06.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (16-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (16-04-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/34/18) na:

dostawę ludzkiej immunoglobuliny.

Termin składania ofert: 24.04.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 24.04.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (13-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (13-04-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/25/18) na:

dostawy produktów leczniczych.

Termin składania ofert: 29.05.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 29.05.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (05-04-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/24/18) na:

Dostawy odczynników do aparatu MALDI Biotyper Microflex, LT/SH firmy BRUKER.

Termin składania ofert: 08.05.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 08.05.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (03-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (03-04-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/20/18) na:

Dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Termin składania ofert: 07.05.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 07.05.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (23-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (23-03-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro (postępowanie nr PN/23/18) na:

Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Termin składania ofert: 05.04.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 05.04.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (16-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (16-03-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/22/18) na:

dostawy wyrobów medycznych jałowych dla Oddziału kardiologicznego i kardiochirurgicznego.

Termin składania ofert: 29.03.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 29.03.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (15-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (15-03-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/21/18) na:

dostawy bielizny operacyjnej i obłożeń.

Termin składania ofert: 27.03.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 27.03.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (14-03-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro (postępowanie nr PN/14/18) na:

Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku wysokim, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w celu jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert: 22.03.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 22.03.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (07-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (07-03-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro (postępowanie nr PN/10/18) na:

przebudowę z rozbudową Pracowni Endoskopowej.

Termin składania ofert: 26.03.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 26.03.2018, o godz. 10:00
Termin wizji lokalnej 09.03.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (05-03-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/13/18) na:

na modernizacja Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych.

Termin składania ofert: 12.03.2018 r., do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 12.03.2018 r., o godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (28-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (28-02-2018)

 


  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/12/18) na:

dostawy środków opatrunkowych.

Termin składania ofert: 30.03.2018 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 30.03.2018 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (14-02-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/9/18) na:

dostawy produktów żywieniowych.

Termin składania ofert: 26.03.2018 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 26.03.2018 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (13-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (13-02-2018)

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/50/17) na:

Dostawy wyrobów medycznych niejałowych

Termin składania ofert: 30.11.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.11.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (14-09-2017)

 

Strona wyświetlona: 1 385 razy

<< 1 2 3 4 5 ... 206 >> Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      bip.gczd.katowice.pl