Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Dostawy impalntów do chirurgii szczękowej”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 03.06.2022 do godz. 10:00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Termin otwarcia ofert:  03.06.2022 godz. 10:30

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26 sierpień 2022 13:07 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 wrzesień 2022 10:01 Administrator