Konkursy ofert

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Udzielenia Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kredytu lub pożyczki w kwocie do 2.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności bieżącej oraz spłatę zobowiązań Szpitala (w tym inwestycyjnych)”.

 

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia:
02.08.2024
r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 31 w dniu:
02.08.2024 r.   o godz. 13:00.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamawiający:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Dostawy pomp baklofenowych wraz z zestawami do napełniania dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16

 

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 22.07.2024 r. do godz. 9:30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Konkursu"

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. Apteka Szpitalna GCZD w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.11 piętro 0 w dniu 22.07.2024 r. o godz. 10:00.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 40,60 m2 (w tym lokal o pow. 21,00 m2 na najem krótkotrwały) z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej z możliwością prowadzenia działalności edukacyjnej i społecznej w formie warsztatów i konsultacji dla osób z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem i ich opiekunów, jak i szkoleń edukacyjnych dla specjalistów zajmujących się dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową – na okres 24 miesięcy.

 

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 09.07.2024 r. do godz. 9:30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Przetargu"

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.10 piętro -1 w dniu 09.07.2024 r. o godz. 10:00.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Najem lokalu o powierzchni 88,90 m², znajdującego się w segmencie K-9 na poziomie „0” Szpitala, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej, na okres 72 miesięcy”

 

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 17.06.2024 r. do godz. 9:30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Przetargu"

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.10 piętro -1 w dniu 17.06.2024 r. o godz. 10:00.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

Zamawiający:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Usługa archiwizacji, przechowywania i udostępniania dokumentacji

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 17.04.2024 r. do godz. 9:30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert"
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, pok.36, piętro 0, w dniu 17.04.2024 o godz. 10:00.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

Zamawiający:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Najem lokalu użytkowego o lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 29,70 m2 znajdującego się w holu Szpitala w segmencie K-7 na poziomie „0” Szpitala, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej, polegającej na sprzedaży detalicznej drobnego sprzętu i wyrobów medycznych, ortopedycznych oraz artykułów spożywczych i kosmetycznych dla dzieci, na okres 24 miesięcy

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 08.04.2024 r. do godz. 9:30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Przetargu"
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.10 piętro -1 w dniu 08.04.2024 o godz. 10:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

Zamawiający:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Usługa archiwizacji, przechowywania i udostępniania dokumentacji

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 13.03.2024 r. do godz. 9:30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert"
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.36 piętro 0 w dniu 13.03.2024 o godz. 10:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

Zamawiający:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Usługa archiwizacji, przechowywania i udostępniania dokumentacji

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 06.02.2024 r. do godz. 9:30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert"
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.36 piętro 0 w dniu 06.02.2024 o godz. 10:00

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 8,50 m2 znajdującego się w segmencie K-11  na poziomie „0” (zero) Szpitala, z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznego punktu/pracowni dopasowania aparatów słuchowych, na okres 24 miesięcy".

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 15.01.2024 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.

Termin otwarcia ofert: 15.01.2024 godz. 10:00 ul. Medyków 16 pok. 10 (poziom "-1")

O wyniku postępowania przetargowego lub o zamknięciu postępowania przetargowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

Zamawiający:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Projekt budowlany/zagospodarowania terenu, techniczny, projekt specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie umożliwiające ogłoszenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy prac budowlano-instalacyjnych w celu dostosowania istniejącego lądowiska do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. U. 2021.2048 t.j. ze zm.) i przepisów, do których się ono odwołuje.”

 

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 22.11.2023 r. do godz. 9:30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert"
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.B.K6.-1.016 w dniu 22.11.2023 o godz. 10:00