Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II.”

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 07.12.2022 do godz. 12:00 na zasadach określonych w „Regulaminie Konkursu”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Sali Konferencyjnej w dniu 07.12.2022r. godz. 12:30 na posiedzeniu jawnym.

O wyniku Konkursu lub o zamknięciu postępowania konkursowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 01 grudzień 2022 13:59 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 grudzień 2022 14:03 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 grudzień 2022 14:08 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 07 grudzień 2022 07:11 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 grudzień 2022 10:08 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 grudzień 2022 16:11 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 12:30 Rafał Mroczkowski