Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 20.04.2023 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.0.023 (poziom "0") w dniu 20.04.2023r. godz. 10:00

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 kwiecień 2023 06:59 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 kwiecień 2023 07:01 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 kwiecień 2023 09:20 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. środa, 26 kwiecień 2023 12:27 Paweł Szymik