Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.:

 "Udzielenie Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kredytu lub pożyczki w kwocie do 6.000.000,00 PLN na sfinansowanie działalności bieżącej oraz spłatę zobowiązań"

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 08.04.2022 r. do godz. 12.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 31, w dniu 08.04.2022 r. o godz. 13.00 na posiedzeniu jawnym.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 12:08 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 13:44 Rafał Mroczkowski