Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Dostawy pomp baklofenowych wraz ze zestawami do napełniania”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 26.05.2022 do godz. 10:00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”. 

Termin otwarcia ofert:  26.05.2022 godz. 10:30

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 25 sierpień 2022 12:19 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 12:26 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 12:27 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 13:45 Rafał Mroczkowski