Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Modernizacja systemu klimatyzacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 13.06.2022 do godz. 09:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.-1.016 (poziom "-1") w dniu 13.06.2022 r. o godz. 10:00.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26 sierpień 2022 13:08 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 13:43 Rafał Mroczkowski