Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Sprzedaż noszy transportowych STOLLENWERK”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 05.09.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.0.023 (poziom "0") w dniu 05.09.2022r. godz. 10:00

O wyniku postępowania przetargowego lub o zamknięciu postępowania przetargowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26 sierpień 2022 13:12 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 31 sierpień 2022 06:22 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. środa, 31 sierpień 2022 06:24 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 wrzesień 2022 12:09 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 wrzesień 2022 12:11 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 wrzesień 2022 06:56 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 13:29 Rafał Mroczkowski