Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Administrowanie serwerami, macierzami, bazami danych, sprzętem komputerowym, siecią teleinformatyczną oraz dostępem do Internetu”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 02.09.2022 do godz. 09:00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K5.00.023 (poziom "0") w dniu 02.09.2022 r. o godz. 09:30.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26 sierpień 2022 13:14 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 wrzesień 2022 08:17 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 13:53 Rafał Mroczkowski