Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 122,50 m2 znajdującego się w segmencie K-8 poziom "0" Szpitala, z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na okres 60 - miesięcy”.

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 21.11.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.10 (poziom "-1") w dniu 21.11.2022 r. o godz. 10:00.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 09 listopad 2022 09:05 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. środa, 16 listopad 2022 09:37 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 listopad 2022 08:42 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 12:31 Rafał Mroczkowski