Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

KSZ/DB/6/2023 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH – 2 pakiety

Nr ogłoszenia: KSZ/DB/6/2023

CPV: 85121282-3 Usługi dermatologiczne
CPV: 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego

Termin składania ofert: 11.12.2023 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 11.12.2023 godz. 12:30

 

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie: KSZ/DB/4/2023 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ  – 83 pakiety

CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
CPV: 85148000-8 Usługi analizy medycznej

Termin składania ofert: 22.11.2023 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 22.11.2023 godz. 12:30

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie: KSZ/DB/5/2023 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH – 8 pakietów

CPV: 85121282-3 Usługi dermatologiczne
CPV: 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego

Termin składania ofert: 17.11.2023 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 17.11.2023 godz. 12:30

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

"Przygotowanie i dostarczenie homogennych zastawek serca i naczyń krwionośnych - homograftów CPV-33182220-7 - Zastawki serca"

Nr ogłoszenia: KSZ/DB/3/2023

 

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 29.09.2022 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert w dniu 29.09.2022 r. o godz. 12:30.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

"Przygotowanie i dostarczenie homogennych zastawek serca CPV-33182220-7 - Zastawki serca"

 

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 12.09.2022 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert w dniu 12.09.2022 r. o godz. 12.30.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"Przygotowanie i dostarczanie homogennych zastawek serca  CPV - 33182220-7 - Zastawki serca"

 

Złożenie ofert do 22.08.2023 r. do godz. 13:00.
Otwarcie ofert w dniu 22.08.2023 r. o godz. 13:30.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich, pielęgniarskich oraz ratownictwa medycznego"

 

 

Złożenie ofert do 21.08.2023 r. do godz. 14:00.
Otwarcie ofert w dniu 22.08.2023 r. o godz. 10:00.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Okulistycznej"

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 26.06.2023 r. do godz. 14:00.


Otwarcie ofert w dniu 27.06.2023 r. o godz. 10:00.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Otolaryngologii z Pododdziałem Leczenia Krótkoterminowego"

 

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 20.04.2023 r. do godz. 10:00.


Otwarcie ofert w dniu 21.04.2023 r. o godz. 10:00.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Otolaryngologii z Pododdziałem Leczenia Krótkoterminowego"

 

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 20.03.2023 r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert w dniu 21.03.2023 r. o godz. 10:00.