Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych - usługi pielęgniarskie."

 

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 25.02.2022 r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert w dniu 28.02.2022 r. o godz. 11.00

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych - usługi lekarskie"

 

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 25.02.2022 r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert w dniu 28.02.2022 r. o godz. 10.00

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych - usługi lekarskie"

 

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 17.12.2021 r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert w dniu 20.12.2021 r.