Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"Badania histopatologiczne"

Nr konkursu KSZ/DB/4/2024

CPV: 85121000-3-usługi medyczne

Termin składania ofert: 06-08-2024 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 06-08-2024 r. godz. 12:30

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: usług lekarskich, pielęgniarskich, ratownictwa medycznego, techników elektroradiologii w Oddziałach, Pracowniach oraz Poradniach Specjalistycznych Przyszpitalnych GCZD."

 

 

Złożenie ofert do 27.06.2024 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul.Medyków 16, w pokoju nr 1 - Kancelaria Ogólna lub drogą pocztową.
Otwarcie ofert w dniu 28.06.2024 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"Badania histopatologiczne"

 

Nr konkursu KSZ/DB/3/2024

CPV: 85121000-3-usługi medyczne

Termin składania ofert: 21-06-2024 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 21-06-2024 r. godz. 12:30

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"Badania histopatologiczne"

 

 

Nr konkursu KSZ/DB/2/2024
CPV: 85121000-3- usługi medyczne

 

Złożenie ofert do 05.06.2024 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert w dniu 05.06.2024 r. o godz. 12:30.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"Świadczenia zdrowotne w zakresie usług lekarskich w Oddziałach GCZD i Poradniach Specjalistycznych Przyszpitalnych"

 

 

Nr konkursu KSZ/DPS/1/2024

Złożenie ofert do 24.04.2024 r. do godz. 14:00.
Otwarcie ofert w dniu 25.04.2024 r. o godz. 09:00.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

KSZ/DB/1/2024 konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
Nr ogłoszenia: KSZ/DB/1/2024

CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
CPV: 85148000-8 Usługi analizy medycznej

Termin składania ofert: 09.02.2024 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 09.02.2024 godz. 12:30

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

KSZ/DB/8/2023 konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
Nr ogłoszenia: KSZ/DB/8/2023

CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
CPV: 85148000-8 Usługi analizy medycznej

Termin składania ofert: 10.01.2024 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 10.01.2024 godz. 12:30

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"KSZ/DB/7/2023 Konsultacje specjalistyczne i inne świadczenia diagnostyczne - 2 pakiety"

Kod CPV: 85121282-3 Usługi dermatologiczne
Kod CPV: 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego

 

Nr konkursu KSZ/DB/7/2023

Złożenie ofert do 22.12.2023 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert w dniu 22.12.2023 r. o godz. 12:30.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich, ratownictwa medycznego, psychologicznych, dietetyczny i perfuzjonistów."

 

 

Złożenie ofert do 18.12.2023 r. do godz. 14:00.
Otwarcie ofert w dniu 19.12.2023 r. o godz. 10:00.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziałach GCZD, Poradniach Specjalistycznych Przyszpitalnych oraz Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej"

 

 

Złożenie ofert do 14.12.2023 r. do godz. 14:00.
Otwarcie ofert w dniu 15.12.2023 r. o godz. 10:00.