Struktura własnościowa i majątek

Informacja o zrealizowanej strategii podatkowej za rok 2022 (pdf)

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2022 (pdf)

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2021 (pdf)

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2020 (pdf)