Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Przeprowadzenie audytu dostępności

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 06.03.2023 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.0.023 (poziom "0") w dniu 06.03.2023r. godz. 10:00

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 16 luty 2023 11:21 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 marzec 2023 12:22 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 12:30 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 marzec 2023 13:37 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 marzec 2023 12:27 Daniel Dębiec