Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Najem powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie zabudowanych automatów sprzedaży napojów gorących, napojów zimnych oraz przekąsek”

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 18.07.2023 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.

Termin otwarcia ofert: 18.07.2023 godz. 10:00

O wyniku Konkursu lub o zamknięciu postępowania konkursowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 11 lipiec 2023 07:43 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 lipiec 2023 08:26 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 lipiec 2023 10:04 Daniel Dębiec