Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Najem 1m2 powierzchni użytkowej, oznaczonej jako stanowisko nr 10 na poziomie "0" Szpitala z przeznaczeniem na ustawienie automatu do sprzedaży zabawek na okres 36-miesięcy".

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 24.07.2023 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.

Termin otwarcia ofert: 24.07.2023 godz. 10:00 ul. Medyków 16 pok. 10 (poziom "-1")

O wyniku postępowania przetargowego lub o zamknięciu postępowania przetargowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 lipiec 2023 10:16 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. środa, 26 lipiec 2023 04:57 Daniel Dębiec