Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Testy Specjalistyczne urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych – monitory”

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 16.08.2023 do godz. 09:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Termin otwarcia ofert: 16.08.2023 godz. 10:00

O wyniku Konkursu lub o zamknięciu postępowania konkursowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 31 lipiec 2023 12:09 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 sierpień 2023 12:42 Paweł Szymik