Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Usługa polegająca na udzieleniu Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach kredytu lub pożyczki w kwocie do 6.000.000,00 PLN na sfinansowanie działalności bieżącej oraz spłatę zobowiązań”

 

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 25.09.2023 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 31 w dniu 25.09.2023 r. o godz. 13:00.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 16 sierpień 2023 10:44 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 sierpień 2023 09:35 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 wrzesień 2023 11:01 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2023 09:51 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2023 12:04 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2023 12:13 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2023 12:53 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. środa, 06 wrzesień 2023 11:21 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 wrzesień 2023 10:59 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. środa, 13 wrzesień 2023 07:39 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 wrzesień 2023 06:30 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 wrzesień 2023 09:01 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 wrzesień 2023 13:03 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 wrzesień 2023 13:13 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 wrzesień 2023 12:28 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 październik 2023 08:10 Daniel Dębiec