Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Dostawa smoczków i butelek do karmienia dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16”

 

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 23.08.2023 r. do godz. 10:00 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert"
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 11, piętro 0 w dniu 23.08.2023 r. o godz. 10:30.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 09 sierpień 2023 09:42 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. środa, 09 sierpień 2023 09:43 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. środa, 09 sierpień 2023 09:43 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 sierpień 2023 11:49 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 wrzesień 2023 07:07 Daniel Dębiec