Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Dostawy implantów do chirurgii szczękowej”

 

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 05.09.2023 r. do godz. 10:00 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert"
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.31 w dniu 05.09.2023 r. o godz. 10:30 w Aptece Szpitalnej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 23 sierpień 2023 12:09 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. środa, 23 sierpień 2023 12:10 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 wrzesień 2023 07:03 Daniel Dębiec