Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Dzierżawa butli wraz z dostawą gazów technicznych przez okres 36 miesięcy”

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 12.10.2023 r. do godz. 9:30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert"
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.B.K6.-1.016 w dniu 12.10.2023 o godz. 10:00

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 26 wrzesień 2023 12:39 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 wrzesień 2023 12:40 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 październik 2023 12:11 Daniel Dębiec