OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

Zamawiający:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Dostawa i montaż uchwytów sufitowych na monitory operacyjne do sal operacyjnych - 3szt”.

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 13.11.2023 r. do godz. 9:30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert"
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.B.K6.0.031 w dniu 13.11.2023 o godz. 10:00

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 02 listopad 2023 11:56 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 listopad 2023 11:45 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 listopad 2023 13:12 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 listopad 2023 10:10 Daniel Dębiec