OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

Zamawiający:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Projekt budowlany/zagospodarowania terenu, techniczny, projekt specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie umożliwiające ogłoszenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy prac budowlano-instalacyjnych w celu dostosowania istniejącego lądowiska do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. U. 2021.2048 t.j. ze zm.) i przepisów, do których się ono odwołuje.”

 

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 22.11.2023 r. do godz. 9:30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert"
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.B.K6.-1.016 w dniu 22.11.2023 o godz. 10:00

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 15 listopad 2023 08:50 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 listopad 2023 10:24 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 listopad 2023 12:35 Paweł Szymik