Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 8,50 m2 znajdującego się w segmencie K-11  na poziomie „0” (zero) Szpitala, z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznego punktu/pracowni dopasowania aparatów słuchowych, na okres 24 miesięcy".

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 15.01.2024 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.

Termin otwarcia ofert: 15.01.2024 godz. 10:00 ul. Medyków 16 pok. 10 (poziom "-1")

O wyniku postępowania przetargowego lub o zamknięciu postępowania przetargowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 04 styczeń 2024 13:35 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 styczeń 2024 13:38 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 styczeń 2024 13:40 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 10 styczeń 2024 10:08 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2024 14:00 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. środa, 24 styczeń 2024 14:06 Rafał Mroczkowski