OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

Zamawiający:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Usługa archiwizacji, przechowywania i udostępniania dokumentacji

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 06.02.2024 r. do godz. 9:30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert"
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.36 piętro 0 w dniu 06.02.2024 o godz. 10:00

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 23 styczeń 2024 12:43 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. środa, 24 styczeń 2024 05:58 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. środa, 07 luty 2024 10:40 Daniel Dębiec