OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

Zamawiający:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Najem lokalu użytkowego o lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 29,70 m2 znajdującego się w holu Szpitala w segmencie K-7 na poziomie „0” Szpitala, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej, polegającej na sprzedaży detalicznej drobnego sprzętu i wyrobów medycznych, ortopedycznych oraz artykułów spożywczych i kosmetycznych dla dzieci, na okres 24 miesięcy

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 08.04.2024 r. do godz. 9:30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Przetargu"
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.10 piętro -1 w dniu 08.04.2024 o godz. 10:00

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 27 marzec 2024 10:35 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2024 12:01 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2024 12:06 Rafał Mroczkowski