OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

Zamawiający:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Usługa archiwizacji, przechowywania i udostępniania dokumentacji

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 17.04.2024 r. do godz. 9:30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert"
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, pok.36, piętro 0, w dniu 17.04.2024 o godz. 10:00.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 03 kwiecień 2024 08:15 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 kwiecień 2024 08:32 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 kwiecień 2024 08:34 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 kwiecień 2024 08:38 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 kwiecień 2024 08:38 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 kwiecień 2024 09:09 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 kwiecień 2024 11:15 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 10:38 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 17 kwiecień 2024 11:42 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 kwiecień 2024 06:46 Rafał Mroczkowski