OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

"Sprzedaż pojazdów sanitarnych Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Pakiet nr 1: Pojazd sanitarny marki Mercedes-Benz Sprinter 318 CDI, nr rej. SK3268M, bez wyposażenia przedziału medycznego.

Pakiet nr 2: Pojazd sanitarny marki Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, nr rej. SK084CP, bez wyposażenia przedziału medycznego."

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 25.01.2022 r. do godz. 09:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.-1.016 (poziom "-1") w dniu 25.01.2022 r. o godz. 10:00 na posiedzeniu jawnym.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 13:44 Rafał Mroczkowski