Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

"Wynajęcia lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 8,50 m2 oznaczonej jako segment K-11 na poziomie "0" w siedzibie Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznego punktu/pracowni dopasowania aparatów słuchowych na okres 24 miesięcy"

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 24.01.2022 r. do godz. 09:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 10 (poziom "-1") w dniu 24.01.2022 r. o godz. 10:00 na posiedzeniu jawnym.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 28 marzec 2022 09:15 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 marzec 2022 09:15 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 13:44 Rafał Mroczkowski