Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

"Wynajęcia lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 29,70 m2 znajdującego się w holu Szpitala w segmencie K-7 na poziomie "0" Szpitala, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej polegającej na sprzedaży detalicznej drobnego sprzętu i wyrobów medycznych ortopedycznych oraz artykułów spożywczych i kosmetycznych dla dzieci, na okres 24 miesięcy."

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 26.04.2022 r. do godz. 09:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 10 (poziom "-1") w dniu 26.04.2022 r. o godz. 10:00 na posiedzeniu jawnym.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 12:27 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 13:44 Rafał Mroczkowski