Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

 „Sprzedaż noszy transportowych STOLLENWERK”.

 Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 31.05.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Otwarcie ofert nasąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.0.023 (poziom "0") w dniu 31.05.2022r. godz. 10:00

O wyniku postępowania przetargowego lub o zamknięciu postępowania przetargowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 25 sierpień 2022 12:21 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 12:27 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 13:45 Rafał Mroczkowski