Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Ogłoszenie dotyczące wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie kompleksowo zabudowanych automatów do sprzedaży napojów gorących, napojów zimnych oraz przekąsek”.

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 29.09.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.10 (poziom "-1") w dniu 29.09.2022 r. o godz. 10:00 na posiedzeniu jawnym.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 22 wrzesień 2022 12:57 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 wrzesień 2022 12:59 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 wrzesień 2022 12:59 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 wrzesień 2022 13:00 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. środa, 05 październik 2022 13:05 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 13:28 Rafał Mroczkowski