Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w biuletynie informacji publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej, na wniosek, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadkach, w których informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie, podmiot występujący w wnioskiem o udzielenie informacji zostanie powiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w którym nastąpi udostępnienie informacji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 18 listopad 2021 15:47 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 24 sierpień 2022 07:44 Administrator