Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych oraz usług faksowych”

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 26.06.2023 do godz. 10:00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Termin otwarcia ofert: 26.06.2023 godz. 10:30

O wyniku Konkursu lub o zamknięciu postępowania konkursowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15 czerwiec 2023 11:59 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 czerwiec 2023 10:55 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 lipiec 2023 11:52 Daniel Dębiec