Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Najem lokalu o powierzchni 171,12 m2 znajdującego się w segmencie K-5 na poziomie "0" (zero) Szpitala wraz z lokalem przeznaczonym na pomieszczenia magazynowe o powierzchni 23,36 m2 znajdującym się na poziomie "-1" Szpitala, oba z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej podlegającej na prowadzeniu restauracji/kawiarni. Łączna powierzchnia najmu wynosi 194,48 m2, na okres 72 miesięcy".

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 21.07.2023 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.

Termin otwarcia ofert: 21.07.2023 godz. 10:00

O wyniku Konkursu lub o zamknięciu postępowania konkursowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 lipiec 2023 13:32 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 lipiec 2023 13:45 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 lipiec 2023 13:47 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 26 lipiec 2023 09:46 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. środa, 26 lipiec 2023 09:48 Daniel Dębiec