Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie: KSZ/DB/4/2023 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ  – 83 pakiety

CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
CPV: 85148000-8 Usługi analizy medycznej

Termin składania ofert: 22.11.2023 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 22.11.2023 godz. 12:30

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 19 październik 2023 12:04 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 październik 2023 12:09 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 październik 2023 12:24 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 październik 2023 11:07 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 październik 2023 13:05 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 październik 2023 12:15 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 listopad 2023 12:52 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 listopad 2023 12:55 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2023 13:51 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 listopad 2023 10:19 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 listopad 2023 10:12 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 listopad 2023 11:48 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 grudzień 2023 12:11 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. środa, 13 grudzień 2023 12:20 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 grudzień 2023 11:30 Daniel Dębiec