Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie: KSZ/DB/5/2023 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH – 8 pakietów

CPV: 85121282-3 Usługi dermatologiczne
CPV: 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego

Termin składania ofert: 17.11.2023 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 17.11.2023 godz. 12:30

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 19 październik 2023 12:11 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 październik 2023 12:12 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 październik 2023 12:12 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 październik 2023 12:26 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 październik 2023 11:08 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 październik 2023 12:54 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 listopad 2023 12:51 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 listopad 2023 12:54 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2023 13:50 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. środa, 15 listopad 2023 13:34 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 listopad 2023 13:55 Rafał Mroczkowski